Pirkimo taisyklės

pepperbrandstudio.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele, Šiaulių ir kitų bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

1. Bendrosios nuostatos. 

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir "MB Pepper Brand" (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje www.brandstudio.lt susijusios nuostatos.
Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir poįstatyminiais aktais.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis interneto parduotuvės www.peppperbrandstudio.lt svetainėje.
1.3. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje www.pepperbrandstudio.lt turi teisę išimtinai tik:
  1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus turėdami tik tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.3.3. juridiniai asmenys.
1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėjė www.pepperbrandstudio.lt
1.5. www.pepperbrandstudio.lt internetiniame puslapyje esančioje "Dažniausiai užduodami klausimai" skiltyje (toliau - DUK) pateikiama išsami informacija, susijusi su prekių užsakymu, pristatymu, grąžinimu ir t.t. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, prieš pradedant naudotis www.pepperbrandstudio.lt rekomenduojame susipažinti su DUK.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas.

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „Užbaigti užsakymą“.
2.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
2.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos www.pepperbrandstudio.lt duomenų bazėje.
 
3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.pepperbrandstudio.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve www.pepperbranstudio.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (trisdešimt) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos teisės aktuose numatytas teises.
3.3. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.
3.4. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
3.5. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.6. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas galimas tik vykstant prekių išpardavimui. Pasibaigus prekių išpardavimui anuliuoti ar koreguoti galimybės nėra.
 
4. Pardavėjo teisės.

4.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.pepperbrandstudio.lt.
4.2. Kai pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais atsiimdamas prekes arba iš anksto apmokėjus ir nepavykus susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal į www.pepperbrandstudio.lt.
 
5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
5.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės www.pepperbrandstudio.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti www.pepperbrandstudio.lt klientų aptarnavimo skyrių.
5.4. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju www.pepperbrandstudio.lti teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
5.5. Interneto parduotuvės www.pepperbrandstudio.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

5.6 Pirkėjas privalo pranešti pardavėjui apie prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos. 


6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.pepperbrandstudio.lt skelbiamos sąlygos.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
6.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje www.pepperbrandstudio.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus kuo įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas.
6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) dienas nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą kartu su grąžinamomis prekėmis.
6.6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
 
7. Prekių kainos

7.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme www.pepperbrandstudio.lt nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą, prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, išskyrus atvėjus, kai Pardavėjas ribotam laikui siūlo nemokamą pristatymą.

7.2. Išpardavime pateiktas mažmenines (sumažintas) kainas pateikia parduodamų prekių tiekėjai ar oficialūs distributoriai. Sumažintos prekių kainos yra gamintojo rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos, kuriomis yra prekiaujama tiesioginiuose pardavėjų prekybos taškuose, pardavimų salonuose ir parduotuvėse.

7.3. Ankstesnė kaina – tai mažiausia kaina, kurią Pardavėjas taikė per paskutines 30 dienų.

8. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

8.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
  8.1.1. Elektronine bankininkyste: tiesiogiai – „Swedbank“, SEB; Luminor bankas, Medicinos bankas, „Citadele“ bankas, Šiaulių bankas, Paysera, Paypal.
  8.1.2. Pasirinkus atsiskaitymo būdą kredito kortele, tiesioginį pavedimą galėsite atlikti jei užsakymo suma nebus didesnė nei 2172,15 Eur (suma gali kisti dėl kintančio valiutų kurso).
  8.1.3. Grynais pinigais arba banko kortele užsakymo pristatymo metu. Atsiskaityti grynaisiais pinigais užsakymo atsiėmimo metu galima, kai užsakymo suma iki 1000 Eur.
8.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas per elektroninę bankininkystę, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys. Neapmokėjus užsakymo per 1 valandą, užsakymas yra šalinamas iš sistemos. Jeigu prekių išpardavimas baigiasi anksčiau negu praeina terminas (1 val.), užsakymai šalinami pasibaigus prekių išpardavimui.
8.3. Jei pirkėjas pasirenka pristatymą per paštomatus ar kurjerius - užsakymo apmokėjimas galimas tik iš anksto per el. bankininkyste arba bankiniu pavedimu.
 
9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje www.pepperbrandstudio.lt, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.
9.2. Prekių pristatymo paslauga:
  9.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
  9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
  9.2.3. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
  9.2.4. Pristatymo mokestis Lietuvoje pasirinkus pristatymą:
į Omniva paštomatą: 2,99 Eur.;
per Omniva kurjerių tarnybą (išskyrus Neringos miestą): 4,99 Eur;
* Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. 

Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui
Vietoj prekių pristatymo Pirkėjas gali pasirinkti nemokamą prekių atsiėmimą www.pepperbrandstudio.lt atsiėmimo punktuose:

Vilniuje, Outlet ParkVerkių g. 31C, 09108, I-VII 10:00 - 20:00;

Kaune, PC Molas: K. Baršausko g. 66A, I-VI 10:00 - 20:00, VII 10:00 - 19:00;

Marijampolėje: V. Kudirkos 3, I-VI 10:00 - 20:00, VII 10:00 - 19:00.

9.2.5. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.
9.3.  Pardavėjas pateikia prekių pristatymo terminus užsakymo atsiskaitymo lange. Įprastai Lietuvoje prekės pristatomos per 1-3 d.d., bet ne vėliau, nei per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos (nebent šalys susitarė kitaip). Pardavėjas įsipareigoja informuoti apie pristatymo termino pakeitimus ir tuo atvėju, jei Pardavėjas neturi užsakytos prekės. Visais atvėjais Pardavėjas įsipareigoja gauti Pirkėjo sutikimą pratęsti pristatymo terminą. Jei vartotojas nesutinka pratęsti sutarties termino, jis turi teisę nutraukti sutartį ir atgauti kuo įmanoma greičiau sumokėtus pinigus.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.5. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.
Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja kuo įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 d.d. grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.
Pirkėjai siuntas atsiėmę iš  Omniva paštomatų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti www.pepperbrandstudio.lt.
9.6. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
9.7. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas. Tačiau, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.22811 str. 3 d., Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytą pigiausią (įprastinį) pristatymo būdą.  Atsižvelgdami į tai, tuo atveju, jei Pirkėjas pasirinko ne pigiausią pristatymo būdą (per Omniva/DPD paštomatus), grąžinant kokybišką prekę, Jums nebus grąžinamos papildomos išlaidos, susidariusios dėl to, kad pasirinkote kitą negu Pardavėjo pasiūlytą pigiausią pristatymo būdą.

10. Prekių grąžinimas

10.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos.  Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos pagal Mažmeninės prekybos taisykles, patvirtintas 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės) bei į Civilinio kodekso nuostatas.

10.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas turi vadovaudamasis 11.1. punktu ir užpildyti internetinę prekių gražinimo formą, kuri randama skiltyje "Grąžinimas". Neužpildžius prekių grąžinimo formos Pardavėjas negalės patvirtinti grąžinimo. 
10.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
  10.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  10.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  10.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  10.3.4. Grąžinama kokybiška prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  10.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
  10.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
  10.3.7. Prekių gražinimas yra nemokamas fizinėse parduotuvėse. Prekių gražinimo kaina per Omniva paštomatus- 2.00 Eur;
10.3.8. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturioliką) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška - ją galima grąžinti per 2 metus nuo užsakymo pristatymo dienos jei užsakymas pateiktas internetu. Jei prekė įsigyta fizinėje parduotuvėje - 2 metų terminas skaičiuojamas nuo prekės įsigyjimo dienos); 
10.3.9 Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, klientui grąžinimas nekainuoja – šias išlaidas padengia Pardavėjas.
10.4. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu;
10.5. Pinigai už grąžintas prekes gali būti grąžinami grynaisiais pinigais (grąžinant prekes www.pepperbrandstudio.lt prekių atsiėmimo punktuose tik tuo atveju, jei šiuo būdu buvo apmokėtas užsakymas). Banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą pinigai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo į sandėlį/fizinę parduotuvę.
Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

10.6 Pirkėjas privalo pranešti pardavėjui apie prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos. 


11. Apsikeitimas informacija


11.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės www.pepperbrandstudio.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės www.pepperbrandstudio.lt.
12.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
 
13. Baigiamosios nuostatos

13.1. www.pepperbrandstudio.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos (apie pakeitimus informuojant el. paštu, naujienlaiškiais, patalpinus informaciją svetainėje www.pepperbrandstudio.lt).
13.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
13.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
13.7. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Jūs turite kreiptis į mus.